SousedskáPomoc.cz

 

SousedskaPomoc.cz je online platforma, která vznikla na pozadí současné Covid krize. Hlavní účel této aplikace je propojit lidi, kteří potřebují pomoci s těmi, kteří jim pomoc nabízejí. V budoucnu má aplikace sloužit zdarma pro činnost samospráv, NGO organizací, spolků a iniciativ na koordinaci pomoci, spolkových a klubových aktivit, které budou mít pozitivní vliv na svět kolem nás.

 

Více najdete na stránce www.sousedskapomoc.cz