Svoboda bez hranic

V uplynulých dnech a týdnech jsme si připomněli události svátku 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Stejnou měrou byl dán prostor jak přímým účastníkům událostí roku 1989, tak bylo vzpomínáno na účastníky událostí roku 1939.

Pevně věříme, že odkaz 17. listopadu však není pouze příležitostí ke vzpomínání, ale zejména příležitostí k vystoupení na obranu hodnot, které představuje.V souvislosti s výročím Mezinárodního dne studentstva se domníváme, že hlas na podporu hongkongských studentů z České republiky, ze země původu svátku Mezinárodního dne studentů, by měl na mezinárodním poli zaznít. Stejně jako zazněl z Londýna v roce 1941.

Tyto okolnosti nás tak vedly k formulování výzvy našim představitelům, aby se zasadili o podporu demokracie nejen u nás, ale i jinde ve světě.  Protože vzpomínat nestačí.

 

 

Otevřený dopis

Kdo, když ne my, Kdy, když ne teď – nyní může mít opět světový přesah.   

Otevřený dopis premiérovi ČR

 

Úřad vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

K rukám Ing. Andreje Babiše

Předsedy vlády České republiky

V Praze 21.11.2019

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás v souvislosti s aktuální situací v Hongkongu a v návaznosti na uplynulé výročí 17. listopadu. Pečlivě jsme si vyslechli Váš projev při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, jakožto mementa událostí roků 1939 a 1989. V rámci svého projevu jste se s úctou vyjadřoval k hrdinství lidí, kteří se i v těžkých dobách nebáli vyjádřit svůj názor, vzepřeli se útlaku a byli ochotni dát všanc své osobní zájmy a sny pro vyšší princip. Díky statečnosti a angažovanosti těchto lidí můžeme dnes naplno užívat svobody a demokracie, kterážto není samozřejmostí, ale výsadou, o kterou lze velice rychle a snadno přijít.

Pouze den po těchto oslavách však došlo na opačné straně světa k naprostému a opakovanému potlačení všech výše zmíněných atributů svobody a demokracie, když byli studenti hongkongských vysokých škol včetně přítomné reportérky České televize napadeni a rozehnáni pořádkovými silami režimu. Tato situace nastala jako následek prodemokratického hnutí, které se v Hongkongu vzedmulo během tohoto léta a jehož členové, zejména studenti vysokých škol, jsou systematicky režimem pronásledováni, perzekuováni a někteří jsou pro své názory vězněni. Situace si vyžádala stovky zraněných jen během posledních několika dnů.

Pevně věříme, že odkaz 17. listopadu není pouze příležitostí ke vzpomínání, ale zejména příležitostí k vystoupení na obranu hodnot, které představuje. Navíc v souvislosti s výročím Mezinárodního dne studentstva se domníváme, že hlas na podporu hongkongských studentů z České republiky, ze země původu svátku Mezinárodního dne studentů, by měl na mezinárodním poli zaznít. Stejně jako zazněl z Londýna v roce 1941.

Vážený pane premiére, tímto dopisem si Vás dovolujeme vyzvat k odpovědnému zvážení celé situace, podniknutí kroků vedoucích k odsouzení reakce ze strany Čínské lidové republiky a k prosazování stejných hodnot, za které bojovali naši předchůdci a o které právě teď usilují obyvatelé Hongkongu.

 

Elektronická verze spolu s podpisy původních signatářů ke stažení.

 

K dopisu se připojila řada českých osobností a zástupcí akademických senátů napříč Českou republikou. Současnou situaci můžete sledovat na stránce www.svobodabezhranic.cz